NewsletterAgreement

Per rebre el butlleti i oferir-li els serveis associats, l’usuari haurà d’emplenar tots els camps obligatoris de registre i acceptar aquestes condicions. En aquest cas les seves dades personals seran incloses en un fitxer responsabilitat de la “Fundació Privada i2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya” (Fundació i2CAT), amb CIF G-63262570, domicili al C\ Gran Capità 2-4 Edifici Nexus I, 2ª planta 08034 Barcelona, Email: [email protected], amb la finalitat de gestionar els serveis de butlletí (newsletter) i altres del portal web (www.i2cat.net), difondre les seves activitats i serveis, i interactuar amb els seus usuaris i clients.

Els usuaris podran exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o d’oposició previstos a la Llei orgànica de Protecció de Dades Personals 15/1999 de 13 de desembre , mitjançant escrit a la Fundació i2CAT a l’adreça abans esmentada o per correu electrònic a l’adreça [email protected]. La seva tramesa mitjançant l’opció “enviar” implica l’acceptació de les condicions de participació en aquesta secció.