RAISME

Rapid Application Innovation for SMEs

Informacio

Descripció

Mitjançant la col·laboració entre pimes i entitats d’R+D, el projecte RAISME té com a objectiu el desenvolupament d’una plataforma software oberta, flexible i escalable, que integri múltiples serveis per al tractament i anàlisi de dades representatives de sistemes complexos en el sector de les finances, la medicina, el transport, etc.

Per finalitzar el projecte, s’han integrat tot un conjunt de serveis capdavanters en els àmbits tecnològics de l’extracció i tractament d’informació provinent de fonts de dades públiques i privades, anàlisi i predicció, creació i optimització de models, visualització de grafs i sèries temporals, etc. De manera gràfica i intuïtiva, s’ofereix a l’usuari final la possibilitat de crear combinacions de serveis que aporten una solució molt més potent per a l’anàlisi de dades i presa de decisions.

Projecte finançat per:

Innovació

Els elements de innovació i recerca més rellevants són els següents:

  • Establiment dels fonaments conceptuals sobre composició (workflows) de serveis i fonts de dades per a la construcció d’una plataforma que permeti la integració de software complementari, creant una aplicació conjunta.
  • Ús de les més innovadores estratègies i mecanismes sobre seguretat i tractament de dades.
  • Modelatge de les dades importades i optimització d’aquestes mitjançant algoritmes genètics.
  • Creació de potents i elegants visualitzacions que permetin l’anàlisi de les dades per part de l’usuari d’una manera còmoda i intuïtiva.
  • Utilització d’algoritmes de match-making que faciliten a l’usuari el procés de creació de les seves solucions particulars.
RAISME
Beneficis

Gràcies a aquest projecte, les pimes disposen d’una plataforma integrada innovadora, escalable i de baix cost que els dóna noves oportunitats de mercat i permet enfortir la competitivitat industrial aprofitant el coneixement i experiència de les entitats de recerca i desenvolupament participants. Finalment, també s'ha definit una metodologia per a la preparació i addició de noves eines software procedents de tercers dins la plataforma integrada.

Entitats

SME (PIME ) Partners:

RTD (R+D) Partners:

 

Àrea: 
Duració: 
11/2010 a 06/2012
Finançament: 
European Project FP7
Pressupost: 
982.844
Coordinador: