eIeC

Informacio

Descripció

El projecte eIeC té com objectiu crear l’Anella Cultural global, com una nova e-Infraestructura per la Cultura i les Arts. Passos parcials s’han anat posant en marxa com l’Anella Cultural a Catalunya, seguida de l’Anella Cultural Llatinoamèrica-Europa i l’Anella Cultural Àsia-Pacífic. En el marc del projecte eIeC s’organitzaran un conjunt de reunions i seminaris internacionals per donar a conèixer la necessitat de crear tal infraestructura, exportant l’experiència de l’anella cultural i ampliant-la a nivell global. L’Anella Cultural global connectarà les facultats d’humanitats i belles arts de les diferents universitats amb els principals centres de creació i de difusió cultural, tant al país com a nivell internacional. Aquesta anella cultural global promourà l’intercanvi intercultural i les col·laboracions entre països. Addicionalment servirà com banc de proves excel·lent pels investigadors al camp de les xarxes, sensors i networked media, entre d’altres.

Innovació

Actualment les xarxes de recerca europees tenen suficient capacitat per proveir als usuaris de Cultura una qualitat necessària que avui dia no són capaços d’imaginar. Hi ha un gap extremadament important, un espai entre els tecnòlegs i els consumidors de cultura, que el projecte eIeC pretén cobrir. A més, l’Anella Cultural global servirà com infraestructura de proves per l’experimentació i validació de les noves tecnologies, així com un escenari ideal per la recol·lecció de requeriments d’usuari. Una gran comunitat de científics i investigadors en el camp de les xarxes de nova generació, el networked media, els sensors, les simulacions 3D, els escenaris interactius… utilitzaran la cultura com element validador.

Beneficis

Mitjançant el projecte de l’Anella Cultural s’ha aconseguit que convergeixin dos mons molt separats fins ara, la comunitat cientificotècnica i la cultural. L’Anella Cultural global promoguda per eIeC implantarà aquesta convergència a nivell internacional. D’aquesta forma es promourà l’intercanvi i fusió cultural d’àmbit global, on els continguts culturals es comparteixin amb una qualitat tecnològica de primer nivell, fomentant les col·laboracions internacionals de la comunitat científica. També servirà com banc de proves excel·lent pels investigadors en el camp de les xarxes, sensors, networked media, entre d’altres. La creació d’una anella cultural a nivell global té un gran impacte internacional, atès que els consumidors de contingut cultural promouen i potencien la creació d’un entorn col·laboratiu entre científics repartits arreu del món. Amb aquesta comunitat es pretén fomentar les col·laboracions cientificotècniques a nivell global, a més d’establir un banc de proves semi-estable que permeti dur a terme les col·laboracions culturals alhora que experimentar amb les noves tecnologies audiovisuals i de xarxa i interfícies d’usuari de nova generació.

Àrea: 
Duració: 
10/2010 a 03/2015
Finançament: 
FCCI-ACI-PROMOCIONA 2010
Pressupost: 
22.000 €
Coordinador: