Perfil de contractant

CONTRACTACIONS

Persona de contacte

Flaminio Minerva
Coordinador de l'Oficina de Gestió de Projectes
Direcció: Gran Capità, 2-4, Edifici Nexus I, Barcelona
Telèfon: 93 553 25 16
Email: flaminio.minerva@i2cat.net