Àrees

Les Unitats

Són estructures de recerca estratègica entre universitats, Administracions i empreses amb un mateix interès temàtic o sectorial dins el camp de la recerca en Internet avançada. Les Unitats han permès augmentar la participació de nous socis col·laboradors. Les Unitats temàtics són una agrupació de projectes de serveis i aplicacions digitals sinèrgiques, coordinats i impulsats per les empreses i organismes que han signat un conveni de soci col·laborador amb i2CAT. Inicialment existeixen cinc Unitats, ampliables a altres temàtiques: Tecnologies de Xarxa, Audiovisual, eSalut i eDependència, Educació i Indústria. Cada Unitat disposa dels serveis oferts per la plataforma i2CAT i, paral·lelament, obtindrà internament recursos suficients d'infraestructures, serveis i aplicacions per dur a terme el desenvolupament dels seus propis projectes.

 

Les Àrees

Les àrees són departaments molt específics que tenen la finalitat d'impulsar les seves àrees de coneixement dins la fundació. Actualment hi existeixen dues àrees, recerca i transferència tecnològica.