Unitat de tecnologies ubiqües

Unitat de tecnologies ubiqües

Informacio

Definició
Internet Mòbil

Internet és cada vegada més ubiqua. La tecnologia sense fils permet connectar qualsevol cosa a Internet: edificis, ciutats, parcs, fàbriques i boscos, creant una infraestructura per a un món totalment intel·ligent.

La Unitat de Tecnologies d'Internet Ubiqües (UITU) és el resultat d'una estreta relació de col·laboració entre i2CAT i la Universitat Politècnica de Catalunya, que ha desenvolupat en total més de 30 projectes a l'àrea de les comunicacions sense fils des de l'any 2003. Les principals àrees tecnològiques d'especialització són les xarxes de sensors sense fils (WSN), i tecnologies d'accés sense fil d'alta capacitat que són la clau per a Internet del Futur i els futurs sistemes 5G.

La nostra experiència abasta des del disseny físic dels sistemes integrats, fins al disseny de plataformes escalables per a la recopilació de dades, així com algoritmes per a la gestió de recursos de ràdio. Entre els principals sectors de mercat sobre els quals impacta la UITU trobem: Smart Cities, Smart Buildings, Smart Factories i xarxes mòbils.

Research Challenges

Wireless Sensor Network (WSN)


Software Defined Wireless Networks (SDWN)

Activitats