Oficina de Gestió de Projectes (PMO)

Oficina de Gestió de Projectes (PMO)

Informacio

Definició

L’Oficina de Gestió de Projectes (també anomenada Project Management Office, PMO) va néixer al juny de 2012, fruit de la necessitat existent a la Fundació de normalitzar i homogeneïtzar totes les activitats relacionades amb la gestió administrativa i econòmica dels projectes i de les propostes de projectes futurs.

Així doncs, la PMO ha estat concebuda com el marc en el qual s’estableixen les pràctiques, eines i mecanismes de control unificats que permeten a l’entitat gestionar els projectes en les diferents etapes en què es trobin.

Activitats

Les funcions actuals de la PMO poden englobar-se en els següents vessants:

Gestió de propostes de projectes

Assisteix les àrees i unitats de la Fundació en la preparació de propostes per a programes europeus, estatals i nacionals. La PMO té cura de la realització de la documentació no tècnica de les propostes de nous projectes, com és la secció administrativa, secció genèrica i secció econòmica:

  • Fa l’anàlisi dels diaris oficials de les diferents administracions.
  • Gestiona l’elaboració del “currículum” i les dades administratives de l’entitat.
  • Supervisa la documentació financera: pressupostos, balanços, informes econòmics...
  • Supervisa la redacció i fa seguiment posterior de convenis i contractes.
  • Porta a terme la inserció de les dades de les propostes en les aplicacions telemàtiques de sol·licitud de projectes.

Gestió de projectes actius

Realitza la gestió administrativa i econòmica dels projectes europeus, estatals i nacionals amb participació de les àrees i unitats de l’entitat:

  • Fa el seguiment econòmic i administratiu dels projectes.
  • Elabora les justificacions econòmiques.
  • Realitza la gestió documental dels projectes (informació notable i auditable).
  • Supervisa i fa seguiment de la redacció de convenis de col·laboració i de contractes de prestació de serveis.

L’Oficina de Gestió de Projectes també realitza i fa el seguiment posterior de les propostes de sol·licitud d’ajuts per a la contractació de recursos humans a nivell nacional, estatal i europeu.

Les tasques detallades han estat delimitades responent a la voluntat d’aconseguir que la PMO sigui eficient i eficaç durant la seva etapa més delicada, que coincideix amb el seu primer període d’activitat. Per aquest motiu, inicialment es focalitza en objectius clau per tal de crear una projecció per al seu futur creixement, amb una línia base que permeti agregar competències en fases més avançades de la seva implantació.