DANA

DANA

Informacio

Definició

porno film izle

Internet Distribuïda

Una Internet intel·ligent requereix de noves arquitectures i serveis que puguin interconnectar persones, objectes i naturalesa d'una forma més eficient i dinàmica que la que s'aconsegueix actualment.

També necessitem nous sistemes i protocols que puguin transformar la informació en nou coneixement, permetent la seva gestió mitjançant la creació d'entorns intel·ligents. Els usuaris poden estar facultats per dissenyar, reconfigurar i administrar les xarxes basant-se en els seus propis interessos i necessitats.

i2cat es centra en explorar i definir noves formes de gestionar les xarxes d'Internet del Futur, habilitant noves funcionalitats i models de negoci mitjançant la integració de tecnologies com Cloud, Software Defined Networking (SDN) i Network Function Virtualization, i desenvolupant arquitectures pioneres basades en nous paradigmes més enllà de TCP / IP.

Research Challenges

Network Technologies and Services


Cloud Technologies and Distributed Applications

Activitats